Sát trùng

Sát trùng

VIABENCOVET

Dung dịch sát trùng chuồng trại, phòng chống dịch cúm gia cầm và các dịch bệnh khác

Xem sản phẩm

VIA.IODINE

IODINE hữu cơ khử trùng chuồng trại, phòng chống dịch LMLM, dịch tả heo châu phi và các dịch bệnh khác

Xem sản phẩm

DAMONG SPRAY

Đặc trị nhiễm trùng da, chân, móng, vết thương

Xem sản phẩm