Dung dịch kháng sinh uống

Dung dịch kháng sinh uống

THUỐC THÚ Y - BROMREPSI

TIÊU ĐỜM, THÔNG THỞ, TIÊU DỊCH NHẦY. HẠ SỐT, GIẢM ĐAU, CHỐNG VIÊM. HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHỔI.

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - ACHYMOSIN

TAN ĐỜM, GIẢM DỊCH NHÀY, TIÊU VIÊM, CHỐNG PHÙ NỀ, TIÊU SỢI HUYẾT, PHÁ HỦY CASEIN VÀ FIBRIN

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - CRD - CURE

Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, giảm stress, chống viêm, tăng cường miễn dịch. Phòng bệnh do virus: Tai xanh, dịch tả heo Châu Phi, LMLM, cúm gia cầm, Gum....

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - AZQUINOTEC

Đặc trị: chướng diều - Khô chân Gà - Vịt - Ngan - Cút

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - AZ.TIMICOSIN

Đặc trị CRD - Hen gà, hen ghép E.coli

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - AZ.MYCOLY

Đặc trị CRD, suyễn, tiêu chảy trên gia cầm và heo

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - VIAQUINO 100

Đặc trị hen gà (CRD), CRD ghép tiêu chảy

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - AZ.FLOTEC 25

Đặc trị: ORT, CRD - Hen khò khè - CRD ghép E.coli

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - VIAQUINO-25

Đặc trị phân nhớt vàng trên heo con

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - SPOLYMYCIN

Đặc trị heo con phân trắng-Gà vịt toi, thương hàn

Xem sản phẩm