Heo

Heo

THUỐC THÚ Y - APRACOLI

ĐẶC TRỊ E.COLI SƯNG PHÙ ĐẦU, TIÊU CHẢY TRÊN HEO

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - DEXASON

KHÁNG VIÊM, GIẢM ĐAU, CHỐNG DỊ ỨNG

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - ATROPIN MAX

CHỐNG NÔN, GIẢM ĐAU, GIẢM NHU ĐỘNG RUỘT, TRỢ TIM, GIẢI ĐỘC.

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - CARNITOSAL

KÍCH THÍCH TRAO ĐỔI CHẤT. TIÊM LÀ PHỤC HỒI.

Xem sản phẩm

FORDECID

TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, GÂY BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI, LMLM, DỊCH TẢ CỔ ĐIỂN, TIÊU CHẢY CẤP

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - ACHYMOSIN

TAN ĐỜM, GIẢM DỊCH NHÀY, TIÊU VIÊM, CHỐNG PHÙ NỀ, TIÊU SỢI HUYẾT, PHÁ HỦY CASEIN VÀ FIBRIN

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - COLISTIN 10% PREMIX

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, BẠCH LỴ

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - SANFO.TIAMULIN

ĐẶC TRỊ SUYỄN, HỒNG LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - AZ.CEFTY 100 LA

ĐẶC TRỊ: VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, NHIỄM TRÙNG MÔ MỀM.

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - DICLACOX

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TRÊN THÚ NON, HEO, BÊ, NGHÉ, THỎ, ...

Xem sản phẩm