Hỗn dịch kháng sinh tiêm

Hỗn dịch kháng sinh tiêm

AZ.CEFTY 100 LA

ĐẶC TRỊ: VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, NHIỄM TRÙNG MÔ MỀM.

Xem sản phẩm

AZ.CEPTY 100 LA 300 ml

ĐẶC TRỊ: ORT & E.COLI BẠI HUYẾT - KÉO MÀNG , CORYZA, VIÊM MẮT TRÊN GÀ VỊT

Xem sản phẩm

AZ.CEPTY 100 LA

Đặc trị: Viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng mô mềm

Xem sản phẩm

VIAMOXYL

Đặc trị nhiễm khuẩn

Xem sản phẩm

CEFTYKETO (GIA CẦM)

Đặc trị ORT, CRD, E.coli, nhiễm trùng huyết trên gà, vịt, ngan

Xem sản phẩm

CEFTYKETO (GIA SÚC)

Kháng sinh thế hệ mới trị viêm phổi truyền nhiễm, APP, viêm vú, an toàn cho thú mang thai và cho sữa

Xem sản phẩm

VIA.GENTAMOX

Đặc trị nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung

Xem sản phẩm

VIALIMOX

Đặc trị nhiễm khuẩn hô hấp-tiêu hóa

Xem sản phẩm

VIAQUYL 60S

Đặc trị Phó thương hàn

Xem sản phẩm