Hỗn dịch kháng sinh tiêm

Hỗn dịch kháng sinh tiêm

THUỐC THÚ Y - AZ.CEFTY 100 LA

ĐẶC TRỊ: VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, NHIỄM TRÙNG MÔ MỀM.

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - AZ.CEPTY 100 LA 300 ml

ĐẶC TRỊ: ORT & E.COLI BẠI HUYẾT - KÉO MÀNG , CORYZA, VIÊM MẮT TRÊN GÀ VỊT

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - CEFTIKETO (GIA CẦM)

Đặc trị ORT, CRD, E.coli, nhiễm trùng huyết trên gà, vịt, ngan

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - CEFTIKETO (GIA SÚC)

Kháng sinh thế hệ mới trị viêm phổi truyền nhiễm, APP, viêm vú, an toàn cho thú mang thai và cho sữa

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - VIA.GENTAMOX

Đặc trị nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - VIALIMOX

Đặc trị nhiễm khuẩn hô hấp-tiêu hóa

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - VIAQUYL 60S

Đặc trị Phó thương hàn

Xem sản phẩm