Nguyên liệu (API)

Việt Anh VIAVET cung cấp và phân phối nguyên liệu dùng trong sản xuất thuốc thú y (API), được nhập khẩu từ các nhà sản xuất uy tín trên thế giới.