SẢN PHẨM PREMIX

SẢN PHẨM PREMIX

AZ-DOXY 50S

ĐẶC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HOÁ TRÊN HEO VÀ GIA CẦM

Xem sản phẩm

TILMICOAZ

TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN HEO, GÀ

Xem sản phẩm

TETRAMAX 50S

PHÒNG TRỊ BỆNH HÔ HẤP, TIÊU HÓA

Xem sản phẩm

SANFO.TYLOSIN

ĐẶC TRỊ CRD, VIÊM XOANG TRÊN GÀ: SUYỄN, HỒNG LỴ, VIÊM HỒI TRÀNG TRÊN HE

Xem sản phẩm

SANFO.FLOMAX

PHÒNG TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA

Xem sản phẩm

SANFO.TIAMULIN

ĐẶC TRỊ SUYỄN, HỒNG LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY

Xem sản phẩm

NEOCIN

PHÒNG TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA

Xem sản phẩm

COLISTIN 10% PREMIX

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, BẠCH LỴ

Xem sản phẩm

CHLORAMIX

TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, TIÊU HÓA

Xem sản phẩm

CHLORACIN 50S

PHÒNG TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP , TIÊU HÓA

Xem sản phẩm