Thuốc khác

Thuốc khác

DUNG MÔI PHA LOÃNG AZ.CEPTY 100 LA

Dung môi đặc biệt dễ tiêm, tác dụng kéo dài 48 - 72h

Xem sản phẩm

DUNG MÔI PHA TIÊM

Dùng để pha thuốc tiêm

Xem sản phẩm

VIA-ELECTRAL

Thuốc điện giải

Xem sản phẩm

VIABROMXIN

Giảm hen, long đờm, thông khí quản

Xem sản phẩm