Thuốc ký sinh trùng dạng dung dịch tiêm, bột

Thuốc ký sinh trùng dạng dung dịch tiêm, bột

THUỐC THÚ Y - DICLACOX

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG THỎ VÀ HEO CON

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - ALBEN FORTE

ĐẶC TRỊ SÁN DÂY, SÁN LÁ, GIUN CÁC LOẠI VÀ DIỆT ẤU TRÙNG

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - VIA.SBA 30%

ĐẶC TRỊ: CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG, ỈA RA MÁU TƯƠI

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - AZ.FERINA

Phun diệt: Ruồi, muỗi, khiến gián, bọ chét, ve, bét, mối, mạt gà, bọ gậy...

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - VIACOX TOLTRAL

Đặc trị các loại cầu trùng trên gia cầm

Xem sản phẩm

THUỐC THÚ Y - VIATOX

Diệt sạch ngoại ký sinh, khử mùi hôi hữu hiệu

Xem sản phẩm