Thuốc ký sinh trùng dạng dung dịch tiêm, bột

Thuốc ký sinh trùng dạng dung dịch tiêm, bột

DICLACOX

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG THỎ VÀ HEO CON

Xem sản phẩm

ALBEN FORTE

ĐẶC TRỊ SÁN DÂY, SÁN LÁ, GIUN CÁC LOẠI VÀ DIỆT ẤU TRÙNG

Xem sản phẩm

VIADIARH

ĐẶC TRỊ: TIÊU CHẢY

Xem sản phẩm

VIA.SBA 30%

ĐẶC TRỊ: CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG, ỈA RA MÁU TƯƠI

Xem sản phẩm

AZ.FERINA

Phun diệt: Ruồi, muỗi, khiến gián, bọ chét, ve, bét, mối, mạt gà, bọ gậy...

Xem sản phẩm

AZ.DIAZURIL

Đặc trị cầu trùng

Xem sản phẩm

VIA.SBA 30%

Đặc trị cầu trùng

Xem sản phẩm

VIACOX

Đặc trị cầu trùng

Xem sản phẩm

VIACOX TOLTRAL

Đặc trị các loại cầu trùng trên gia cầm

Xem sản phẩm

VIACOCCID

Đặc trị cầu trùng

Xem sản phẩm