Video Video
2104-2022
Kinh nghiệm nuôi gà ri Hòa Bình: Thay lông, mật độ nuôi, hen khec, đảo lót nền, vắcxin ILT...
21/04/2022 - 10:36 AM - 318 lượt xem
lần này Việt Anh Viavet cùng bác sĩ thú y Hoàng Đăng Trạng sẽ đưa người chăn nuôi đến thăm trại gà ri Hòa Bình với diện tích 1200m vuông của chị Tạo, mời bà con đón xem
Bình luận Facebook