THUỐC THÚ Y- AZ. OXYTOCIN (5ml)

GIẢM ĐAU, THÚC ĐẺ, KÍCH THÍCH TIẾT SỮA

* THÀNH PHẦN trong 5ml chứa:

Oxytocin synthetic……………………..50 UI

* CHỈ ĐỊNH

Giảm đau khi chuyển dạ, thúc đẻ, kích thích tiết sữa,và phòng băng huyết đẩy sạch nhau thai ra ngoài.

* CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG

– Tiêm bắp thịt, dưới da hoặc tĩnh mạch.

– Tiêm các lần kế tiếp phải cách nhau 30 phút.

Trâu, bò, ngựa:…………………………3-5ml

Heo:…………………………………………..2-4ml

Dê, cừu:……………………………………..1-2ml

Chó, mèo:……………………………….0,5-1ml

* QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 15 Lọ x 5 ml