THUỐC THÚ Y – VIAMECTIN 25 (10ml)
ĐẶC TRỊ VE GHẺ, CHẤY, RẬN, BỌ CHÉT, GIUN ĐŨA, GIUN PHỔI

THÀNH PHẦN Trong 10 ml chứa:

Ivermectin…………………………..25 mg

Dung môi vđ…………………………10 ml

CHỈ ĐỊNH

* Tẩy sạch các loại nội ký sinh: Giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim, giun phổi, giun xoăn, giun lươn,giun tim.

* Diệt sạch các loại ngoại ký sinh: ve, ghẻ, chấy, rận, bọ chét ở trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG

Tiêm dưới da (S.C)

– Trâu, bò:…………………………….5ml/50kgTT

– Dê, cừu:.………………………….2,5ml/25kgTT

– Heo:………………………………..1,5ml/10kgTT

– Chó, mèo:………………………..0,15ml/kgTT

QUY CÁCH: Hộp 20 Lọ x10 ml