Chăm sóc lợn nái trước sau sinh và lợn con sau cai sữa

Việt Anh Viavet cùng bác sĩ thú y Hoàng Đăng Trạng tiếp tục cùng chú Tải chia sẻ với bà con kinh nghiệm chăm sóc lợn nái trước, sau sinh và lợn con sau cai sữa.