Sát trùng

Sát trùng

FORDECID

TIÊU DIỆT NHANH VIRUS, GÂY BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI, LMLM, DỊCH TẢ CỔ ĐIỂN, TIÊU CHẢY CẤP

Xem sản phẩm

ALPHA 60F EC

PHUN DIỆT: RUỔI, MUỖI, KIẾN, GIÁN, BỌ CHÉT, VE, BÉT, MỐI, MẠT GÀ, BỌ GẬY... PHÒNG CHỐNG CÁC DỊCH BỆNH TAI XANH, LMLM, TẢ HEO

Xem sản phẩm

VIABENCOVET

Dung dịch sát trùng chuồng trại, phòng chống dịch cúm gia cầm và các dịch bệnh khác

Xem sản phẩm

VIA.IODINE

IODINE hữu cơ khử trùng chuồng trại, phòng chống dịch tả châu phi, cúm gia cầm và các bệnh dịch khác

Xem sản phẩm

DAMONG SPRAY

Đặc trị nhiễm trùng da, chân, móng, vết thương

Xem sản phẩm