Sản phẩm

THUỐC DIỆT RUỒI
THUỐC DIỆT RUỒI
THU HÚT MẠNH - DIỆT RUỒI NHANH HIỆU LỰC TỨC THÌ - TÁC DỤNG KÉO DÀI
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ
TIÊU HOÁ KHOẺ, HẤP THU TRIỆT ĐỂ THỨC ĂN NGỪA TIÊU CHẢY, KHỐNG CHẾ E.COLI KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG NUÔI MEN RẮC NỀN CHUỒNG KHỬ MÙI
VIABIO.KN01 MEN KHỬ MÙI NỀN CHUỒNG
VIABIO.KN01 MEN KHỬ MÙI NỀN CHUỒNG
MEN RẮC NỀN CHUỒNG KHỬ MÙI
THUỐC THÚ Y AZ.FASCIOLIS
THUỐC THÚ Y AZ.FASCIOLIS
TẨY SẠCH SÁN LÁ GAN, SÁN LÁ DẠ CỎ, SÁN DÂY, CÁC LOẠI GIUN TRÒN, CẢ DẠNG ẤU TRÙNG VÀ TRƯỞNG THÀNH KÝ SINH Ở TRÂU, BÒ, DÊ, CỪU
THUỐC THÚ Y VIA DONALD
THUỐC THÚ Y VIA DONALD
ĐẶC TRỊ GÀ RÙ - GÀ TOI
THUỐC THÚ Y – ÚM GIA CẦM VIA
THUỐC THÚ Y – ÚM GIA CẦM VIA
SẢN PHẨM ĐẶC CHẾ DÙNG CHO GIA CẦM NON ĂN KHOẺ LỚN NHANH, MAU TIÊU LÒNG ĐỎ.  TRỊ TIÊU CHẢY, HEN KHÒ KHÈ.
THUỐC THÚ Y SANFO.GENTADOX
THUỐC THÚ Y SANFO.GENTADOX
ĐẶC TRỊ BỆNH CRD - KHÒ KHÈ, HO SUYỄN, TIÊU CHẢY
THUỐC THÚ Y AZ-MOXY 50S
THUỐC THÚ Y AZ-MOXY 50S
ĐẶC TRỊ BỆNH DO E.COLI, CORYZA, TỤ HUYẾT TRÙNG, BỆN CORYZA GHÉP CRD
THUỐC THÚ Y AMPI-COLI (GOLD)
THUỐC THÚ Y AMPI-COLI (GOLD)
ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, TOI RÙ, HEN KHẸC
THUỐC THÚ Y VIA.DOXY-200
THUỐC THÚ Y VIA.DOXY-200
ĐẶC TRỊ CRD - HEN GÀ, HO SUYỄN TRÊN HEO
THUỐC THÚ Y VIATOX 300
THUỐC THÚ Y VIATOX 300
DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI NHƯ VE, CHẤY, RẬN, BỌ CHÉT, BÉT, MÒ, RỆP, RUỒI, MUỖI, KIẾN, GIÁN
THUỐC THÚ Y SANFO.TIAMULIN
THUỐC THÚ Y SANFO.TIAMULIN
ĐẶC TRỊ SUYỄN, HỒNG LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY