Sản phẩm

THUỐC THÚ Y SUPERCID
THUỐC THÚ Y SUPERCID
DIỆT VIRUS, VI KHUẨN, NẤM MỐC, BÀO TỬ
THUỐC THÚ Y VIATOX
THUỐC THÚ Y VIATOX
DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI
THỨC ĂN BỔ SUNG BIOSUBTYL CHÓ MÈO
THỨC ĂN BỔ SUNG BIOSUBTYL CHÓ MÈO
MEN CÔNG NGHỆ VI NANG - BỔ SUNG LỢI KHUẨN, KÍCH THÍCH TIÊU HOÁ, PHÒNG TIÊU CHẢY.
SACCHAROMYCES CEREVISIAE MEN SỐNG CHỊU KHÁNG SINH
SACCHAROMYCES CEREVISIAE MEN SỐNG CHỊU KHÁNG SINH
TIÊU HOÁ KHOẺ - TĂNG TRỌNG NHANH - TĂNG SẢN LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SỮA - GIẢM MÙI HÔI CHUỒNG NUÔI
THUỐC THÚ Y KHÁNG THỂ HEO CON PREVENTAL
THUỐC THÚ Y KHÁNG THỂ HEO CON PREVENTAL
KHÁNG THỂ SỮA ĐẦU ĐẬM ĐẶC - CHỐNG CÒI CỌC - NGỪA TIÊU CHẢY
THUỐC THÚ Y ACEFA S LA
THUỐC THÚ Y ACEFA S LA
KHÁNG SINH THẾ HỆ MỚI - ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, SUYỄN HEO, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, ORT, E.COLI KÉO MÀNG
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ (DẠNG DUNG DỊCH)
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ (DẠNG DUNG DỊCH)
TIÊU HOÁ KHOẺ, HẤP THU TRIỆT ĐỂ THỨC ĂN - NGỪA TIÊU CHẢY, KHỐNG CHẾ E.COLI - KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG NUÔI
THUỐC DIỆT RUỒI
THUỐC DIỆT RUỒI
THU HÚT MẠNH - DIỆT RUỒI NHANH HIỆU LỰC TỨC THÌ - TÁC DỤNG KÉO DÀI
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ (DẠNG BỘT)
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ (DẠNG BỘT)
TIÊU HOÁ KHOẺ, HẤP THU TRIỆT ĐỂ THỨC ĂN NGỪA TIÊU CHẢY, KHỐNG CHẾ E.COLI KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG NUÔI MEN RẮC NỀN CHUỒNG KHỬ MÙI
VIABIO.KN01 MEN KHỬ MÙI NỀN CHUỒNG
VIABIO.KN01 MEN KHỬ MÙI NỀN CHUỒNG
MEN RẮC NỀN CHUỒNG KHỬ MÙI
THUỐC THÚ Y AZ.FASCIOLIS
THUỐC THÚ Y AZ.FASCIOLIS
TẨY SẠCH SÁN LÁ GAN, SÁN LÁ DẠ CỎ, SÁN DÂY, CÁC LOẠI GIUN TRÒN, CẢ DẠNG ẤU TRÙNG VÀ TRƯỞNG THÀNH KÝ SINH Ở TRÂU, BÒ, DÊ, CỪU
THUỐC THÚ Y VIA DONALD
THUỐC THÚ Y VIA DONALD
ĐẶC TRỊ GÀ RÙ - GÀ TOI