Sản phẩm

THUỐC THÚ Y – AZ TIMICOSIN 30%
THUỐC THÚ Y – AZ TIMICOSIN 30%
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP
THUỐC THÚ Y – OXYFEN LA
THUỐC THÚ Y – OXYFEN LA
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, SUYỄN HEO, TỤ HUYẾT TRÙNG, SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
THUỐC THÚ Y – CEFEM LA
THUỐC THÚ Y – CEFEM LA
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, SUYỄN HEO, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, ORT, E.COLI KÉO MÀNG
THUỐC THÚ Y VIATOX
THUỐC THÚ Y VIATOX
DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI
THỨC ĂN BỔ SUNG BIOSUBTYL CHÓ MÈO
THỨC ĂN BỔ SUNG BIOSUBTYL CHÓ MÈO
MEN CÔNG NGHỆ VI NANG - BỔ SUNG LỢI KHUẨN, KÍCH THÍCH TIÊU HOÁ, PHÒNG TIÊU CHẢY.
SACCHAROMYCES CEREVISIAE MEN SỐNG CHỊU KHÁNG SINH
SACCHAROMYCES CEREVISIAE MEN SỐNG CHỊU KHÁNG SINH
TIÊU HOÁ KHOẺ - TĂNG TRỌNG NHANH - TĂNG SẢN LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SỮA - GIẢM MÙI HÔI CHUỒNG NUÔI
THUỐC THÚ Y KHÁNG THỂ HEO CON PREVENTAL
THUỐC THÚ Y KHÁNG THỂ HEO CON PREVENTAL
KHÁNG THỂ SỮA ĐẦU ĐẬM ĐẶC - CHỐNG CÒI CỌC - NGỪA TIÊU CHẢY
THUỐC THÚ Y ACEFA S LA
THUỐC THÚ Y ACEFA S LA
KHÁNG SINH THẾ HỆ MỚI - ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, SUYỄN HEO, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, ORT, E.COLI KÉO MÀNG
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ (DẠNG DUNG DỊCH)
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ (DẠNG DUNG DỊCH)
TIÊU HOÁ KHOẺ, HẤP THU TRIỆT ĐỂ THỨC ĂN - NGỪA TIÊU CHẢY, KHỐNG CHẾ E.COLI - KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG NUÔI
THUỐC DIỆT RUỒI
THUỐC DIỆT RUỒI
THU HÚT MẠNH - DIỆT RUỒI NHANH HIỆU LỰC TỨC THÌ - TÁC DỤNG KÉO DÀI
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ (DẠNG BỘT)
VIABIO MEN SỐNG GISOL – MEN CHUYÊN DÙNG CHO THỎ (DẠNG BỘT)
TIÊU HOÁ KHOẺ, HẤP THU TRIỆT ĐỂ THỨC ĂN NGỪA TIÊU CHẢY, KHỐNG CHẾ E.COLI KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG NUÔI MEN RẮC NỀN CHUỒNG KHỬ MÙI
VIABIO.KN01 MEN KHỬ MÙI NỀN CHUỒNG
VIABIO.KN01 MEN KHỬ MÙI NỀN CHUỒNG
MEN RẮC NỀN CHUỒNG KHỬ MÙI