[Gà trắng Ai cập đang đẻ 2] Vỏ trứng mỏng, gà đẻ bị tiêu chảy, vệ sinh chuồng trại, mật độ nuôi

Tiếp tục chuyên đề “Gà trắng Ai cập đang đẻ” tại nhà cô Hinh ở Hòa Bình, Việt Anh Viavet và bác sĩ thú y Hoàng Đăng Trạng cùng tìm hiểu nguyên nhân, cách khắc phục vỏ trứng mỏng, gà đẻ bị tiêu chảy, thu nhập và cách vệ sinh chuồng trại.