Nghiên cứu và phát triển

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Việt Anh VIAVET bao gồm các chuyên gia, tiến sĩ trong ngành thú y đã có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài và các dược sĩ đã công tác, hoạt động lâu năm trong ngành tại Việt Nam. Với một đội ngũ R&D giàu kinh nghiệm, […]

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Việt Anh VIAVET bao gồm các chuyên gia, tiến sĩ trong ngành thú y đã có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài và các dược sĩ đã công tác, hoạt động lâu năm trong ngành tại Việt Nam. Với một đội ngũ R&D giàu kinh nghiệm, Việt Anh VIAVET luôn luôn có sự cải tiến và áp dụng những công nghệ mới vào sản phẩm, quy trình sản xuất, thiết kế, bao bì để có thể mang lại những sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả cao cho những người chăn nuôi.

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Việt Anh VIAVET bao gồm các chuyên gia, tiến sĩ trong ngành thú y đã có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài và các dược sĩ đã công tác, hoạt động lâu năm trong ngành tại Việt Nam. Với một đội ngũ R&D giàu kinh nghiệm, Việt Anh VIAVET luôn luôn có sự cải tiến và áp dụng những công nghệ mới vào sản phẩm, quy trình sản xuất, thiết kế, bao bì để có thể mang lại những sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả cao cho những người chăn nuôi.
 
Chúng tôi tin rằng nghiên cứu và phát triển (R&D) chính là cốt lõi để tạo nên sự khác biệt và thành công, khẳng định vị thế thương hiệu Việt Anh VIAVET trong lĩnh vực chăn nuôi nói chung và thuốc thú y nói riêng. R&D gắn bó mật thiết với việc tạo ra những sản phẩm và những công nghệ sản xuất mới có tác dụng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng của quốc gia và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.