Nhà máy GMP – WHO

Năm 2011, VIAVET là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía bắc chính thức nhận được giấy chứng nhận GMP-WHO cho nhà máy sản xuất. Đến nay, toàn bộ đầu tư cho nhà máy với các dây chuyền sản xuất GMP đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Năm 2002, công ty cổ […]

Năm 2011, VIAVET là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía bắc chính thức nhận được giấy chứng nhận GMP-WHO cho nhà máy sản xuất. Đến nay, toàn bộ đầu tư cho nhà máy với các dây chuyền sản xuất GMP đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2002, công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh (VIAVET) đầu tư xây dựng nhà máy GMP-WHO trên diện tích 20000 m2 tại cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, bao gồm 3 tiêu chuẩn:
  • GMP – Good manufacturing practice (thực hành sản xuất tốt)
  • GLP – Good laboratory practice (thực hành kiểm nghiệm tốt)
  • GSP – Good storage practice (thực hành bảo quản tốt)
CHỨNG NHẬN GMP
Năm 2011, VIAVET là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía bắc chính thức nhận được giấy chứng nhận GMP-WHO cho nhà máy sản xuất. Đến nay, toàn bộ đầu tư cho nhà máy với các dây chuyền sản xuất GMP đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.
 
3 dây chuyền sản xuất thuốc thú y β-lactam cho:
  1. Thuốc hỗn dịch tiêm
  2. Thuốc bột pha tiêm
  3. Thuốc bột, cốm
3 dây chuyền sản xuất thuốc thú y non-β-lactam cho:
  1. Thuốc dung dịch tiêm vô trùng
  2. Thuốc dung dịch uống
  3. Thuốc bột, cốm uống

Sản xuất dược phẩm, dược thú y, hóa chất diệt côn trùng, sinh phẩm… theo tiêu chuẩn GMP – WHO luôn gắn liền với đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường. Ngay từ đầu, VIAVET xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy và được sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội phê chuẩn. Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải khí và chất thải lỏng cho mọi hoạt động tại nhà máy.

Trụ sở văn phòng chính