Tầm nhìn & Sứ mệnh

Nội dung tóm tắt Trở thành nhà máy sản xuất thuốc thú y GMP-WHO hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín và vị thế tại thị trường trong nước. Vươn tầm quốc tế và đưa sản phẩm thuốc thú y của Việt Nam xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Tầm nhìn: […]

Nội dung tóm tắt

Trở thành nhà máy sản xuất thuốc thú y GMP-WHO hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín và vị thế tại thị trường trong nước. Vươn tầm quốc tế và đưa sản phẩm thuốc thú y của Việt Nam xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Tầm nhìn:

  • Trở thành nhà máy sản xuất thuốc thú y GMP-WHO hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín và vị thế tại thị trường trong nước.
  • Vươn tầm quốc tế và đưa sản phẩm thuốc thú y của Việt Nam xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Sứ mệnh:

  • Không ngừng cải tiến và phát triển công nghệ mới để đem lại những sản phẩm có giá trị cao, mang đến giải pháp hiệu quả nhất cho những người chăn nuôi.
  • Góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ của động vật, vì lợi ích chung của xã hội.