Kinh nghiệm nuôi gà hậu bị giống ai cập trắng (dabaco)

Theo chân Việt Anh Viavet cùng bác sĩ thú y Hoàng Đăng Trạng lần này sẽ đưa bà con đến thăm trại gà hậu bị giống ai cập trắng (dabaco) 1 vạn con của anh Thạnh ở Chương Mỹ.
Cùng xem bác sĩ thú y Hoàng Đăng Trạng và anh Thạnh chia sẻ về kinh nghiệm, biện pháp chăn nuôi gà hậu bị giống ai cập trắng (dabaco) để có sức khỏe tốt nhất cho đàn gà.