Kinh nghiệm nuôi gà ri Hòa Bình: Thay lông, mật độ nuôi, hen khec, đảo lót nền, vắcxin ILT…

Lần này Việt Anh Viavet cùng bác sĩ thú y Hoàng Đăng Trạng sẽ đưa người chăn nuôi đến thăm trại gà ri Hòa Bình với diện tích 1200m vuông của chị Tạo, mời bà con đón xem