[Kinh nghiệm nuôi hươu 1] Khó khăn, thuận lợi cách xây chuồng, thức ăn, bệnh tật.

Khởi nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro vì vậy Việt Anh Viavet cung cấp thêm thông tin về những khó khăn thuận lợi khi khởi nghiệp nuôi hươu. Giúp bà con có cái nhìn chính xác và quyết định đúng đắn. Cám ơn bà con theo dõi.