THUỐC THÚ Y – VIACOCCID
ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CẤU TRÙNG TRÊN GIA CẦM VÀ THỎ

THÀNH PHẦN Trong 100ml chứa:
Sulfaquinoxaline……………………………..50g
Dung môi vđ……………………………………1000ml

CHỈ ĐỊNH
Đặc trị bệnh cầu trùng, nhiễm trùng đường tiêu hóa trên gia cầm và thỏ:
* Đặc trị bệnh cầu trùng trên gia cầm với các biểu hiện tiêu chảy phân sáp lẫn máu tươi, chết nhanh, hai manh tràng xuất huyết, chứa đầy phân lẫn máu đông và cầu trùng ruột non ở gia cầm trên 50 ngày tuổi, tiêu chảy phân trắng, ủ rũ, chướng diều, chết nhiều, ruột non sưng to, xuất huyết.
* Bệnh cầu trùng thỏ thể gan, gan sưng to, chết đột ngột, tiêu chảy phân lỏng.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG
Pha nước uống hoặc uống trực tiếp
– Gia cầm, thỏ: 1-2ml/lít nước/5 ngày hay 1ml/5kgTT/ngày, dùng 5 ngày liên tục.

QUY CÁCH: 1 Lít, 100ml, 10ml