THUỐC THÚ Y – VIACOX TOLTRAL
ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CẦU TRÙNG

THÀNH PHẦN Trong 100ml chứa:
Toltrazuril………………………………….2,5g
Dung môi đặc biệt vđ…………………..100ml

CHỈ ĐỊNH
VIA.COX Toltral đặc trị bệnh cầu trùng ruột non, manh tràng tiêu chảy phân sáp lẫn máu tươi ở gia cầm gây ra bởi: E.tenella, E.necatnix, E.acervulina, E.maxima, E.brunetti….

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG
Dùng cho gia cầm
Pha nước cho uống với liều 1ml/lít nước hoặc 100ml/350 – 400kgTT/ngày, dùng 2 ngày liên tiếp.

QUY CÁCH:  1 lít, 100ml