THUỐC THÚ Y – VIACOX
ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG PHÂM SÁP MÁU TƯƠI, RUỘT NON, CẦU TRÙNG THỎ

THÀNH PHẦN Trong 100g chứa:
Sulfaquinoxaline…………………………20g
Trimethoprim………………………………4g
Tá dược vđ……………………………….100g

CHỈ ĐỊNH
Đặc trị bệnh cầu trùng manh tràng với biểu hiện: gia cầm 25-40 ngày tuổi tiêu chảy phân sáp lẫn máu tươi. Bệnh cầu trùng ruột non với các biểu hiện: gia cầm trên 55 ngày tuổi ủ rũ, chướng diều, gục đầu, xệ đít ,sã cánh, ỉa phân trắng, chết nhanh, ruột non sưng to, xuất huyết. Bệnh tụ huyết trùng, thương hàn trên gia cầm.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG
Gia cầm: 1g/10kgTT/ngày hay 1g/2lít nước uống.
Dùng liên tục 05 ngày hoặc dùng 3 ngày nghỉ 02 ngày rồi lại dùng tiếp 02 ngày

QUY CÁCH: Gói 10g, 100g, 1kg