THUỐC THÚ Y – VIAMECTIN 25 (100ml)
ĐẶC TRỊ VE GHẺ, CHÍ, RẬN, BỌ CHÉT, GIUN ĐŨA, GIUN PHỔI

THÀNH PHẦN Trong 100ml chứa:

Ivermectin…………………………..250mg

Tá dược vđ…………………………100 ml

CHỈ ĐỊNH

* Tảy sạch các loại nội ký sinh: Giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim, giun phổi, giun xoăn, giun lươn,giun tim.

* Diệt sạch các loại ngoại ký sinh: ve, ghẻ, chấy, rận, bọ chét ở trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG

Tiêm dưới da (S.C)

– Trâu, bò:…………………………….1ml/10kgTT

– Dê, cừu:.………………………….2,5ml/25kgTT

– Heo:………………………………..1,5ml/10kgTT

– Chó, mèo:………………………..1,5ml/10kgTT

QUY CÁCH: Lọ 100ml