THUỐC THÚ Y VIATOX 300

DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI NHƯ VE, CHẤY, RẬN, BỌ CHÉT, BÉT, MÒ, RỆP, RUỒI, MUỖI, KIẾN, GIÁN…

THÀNH PHẦN Trong 1 lít chứa:
Deltamethrin……………………………………………….30 g
Piperonyl…………………………………………………….30 g

Dung môi vđ………………………………….1 lít

CÔNG DỤNG

Diệt trừ các loại côn trùng gây hại như muỗi, ruồi, kiến, gián, ve, chấy, rận, bọ chét …

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG

THỜI GIAN NGỪNG THUỐC

BẢO QUẢN

QUY CÁCH: 1 lít, 50ml