THUỐC THỦY SẢN VAQ.OXYGEN

CUNG CẤP OXY – CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

NGUYÊN LIỆU

Sodium carbonate peroxide (2Na2CO3.3H2O2), Lactose.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách dùng: Hòa tan VAQ.OXYGEN với lượng nước vừa đủ, tạt đều khắp ao, kết hợp chạy quạt nước.

Liều dùng:

– Cấp cứu tôm nổi đầu do thiếu oxy: 1,5-2 kg/1.000m3 nước ao.

– Cung cấp oxy lúc thả giống và lúc mất tảo: 1-1,5 kg/ 1.000m3 nước ao.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C, tránh ánh sáng trực tiếp.