VITAMIN C 5%
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CƠ THỂ

* THÀNH PHẦN trong 100 ml chứa:

Vitamin C…………………………………5 g

Dung môi vđ…………………………….100 ml

* CÔNG DỤNG

Dùng trong các trường hợp thiếu hụt Vitamin C, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Dùng cho đông vật chửa đẻ, gia súc cao sản, đặc biệt gia súc đang trong thời gian trị bệnh. Các trường hợp xuất huyết, dị ứng, nhiễm độc, stress khi vận chuyển.

Sử dụng trong điều trị bệnh heo tai xanh, sốt đỏ (P.R.R.S).

* CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG

Tiêm bắp thịt, dưới da, tĩnh mạch 3-5 ngày.

– Trâu, bò, ngựa:……………………20-40ml/con/ngày

– Heo, bê, dê, nghé:……………….10-20ml/con/ngày

– Chó mèo:……………………………1-2ml/con/ngày

– Gia cầm:…………………………….1-2ml/con/ngày

* QUY CÁCH: 100 ml