Vệ sinh chuồng trại, chế độ ăn và chăm sóc sức khỏe lợn thịt

Tiếp theo video trước tại trại lợn chú Tải ở Quỳnh Phụ – Thái Bình, thú y Việt Anh Viavet cùng bác sĩ thú y Hoàng Đăng Trạng gửi đến bà con cách vệ sinh chuồng trại , chế độ ăn uống và chăm sóc lợn thịt. ​