01

Dung dịch kháng sinh uống

THUỐC THÚ Y – VIAQUINO 100 (1 LÍT)
THUỐC THÚ Y – VIAQUINO 100 (1 LÍT)
ĐẶC TRỊ HEN GÀ CRD, CCRD, TIÊU CHẢY
THUỐC THÚ Y – AZ.FLOTEC 25 (100ml)
THUỐC THÚ Y – AZ.FLOTEC 25 (100ml)
ĐẶC TRỊ ORT, CRD, CRD GHÉP E.COLI, CRD GHÉP THƯƠNG HÀN
THUỐC THÚ Y – AZ.FLOTEC 25 (1 LÍT)
THUỐC THÚ Y – AZ.FLOTEC 25 (1 LÍT)
ĐẶC TRỊ ORT, CRD, CRD GHÉP E.COLI, CRD GHÉP THƯƠNG HÀN
THUỐC THÚ Y – AZ.FLOTEC 25 (10ml)
THUỐC THÚ Y – AZ.FLOTEC 25 (10ml)
ĐẶC TRỊ ORT, CRD, CRD GHÉP E.COLI, CRD GHÉP THƯƠNG HÀN
THUỐC THÚ Y – AZ.TIMICOSIN ORAL (100ml)
THUỐC THÚ Y – AZ.TIMICOSIN ORAL (100ml)
ĐẶC TRỊ CRD - HEN GÀ, HEN GHÉP E.COLI
THUỐC THÚ Y – AZ.TIMICOSIN ORAL (1 LÍT)
THUỐC THÚ Y – AZ.TIMICOSIN ORAL (1 LÍT)
ĐẶC TRỊ CRD - HEN GÀ, HEN GHÉP E.COLI
THUỐC THÚ Y – CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN (AZ.QUINOTEC 100ml)
THUỐC THÚ Y – CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN (AZ.QUINOTEC 100ml)
ĐẶC TRỊ: CHƯỚNG DIỀU - KHÔ CHÂN (GÀ - VỊT - NGAN- CÚT)
THUỐC THÚ Y – CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN (AZ.QUINOTEC 10ml)
THUỐC THÚ Y – CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN (AZ.QUINOTEC 10ml)
ĐẶC TRỊ: CHƯỚNG DIỀU - KHÔ CHÂN (GÀ - VỊT - NGAN- CÚT)
THUỐC THÚ Y – SPOLYMYCIN (100ml)
THUỐC THÚ Y – SPOLYMYCIN (100ml)
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN TRẮNG HEO CON, GÀ, VỊT TOI
THUỐC THÚ Y – SPOLYMYCIN (10ml)
THUỐC THÚ Y – SPOLYMYCIN (10ml)
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN TRẮNG HEO CON, GÀ, VỊT TOI
THUỐC THÚ Y – VIAQUINO 100 (100ml)
THUỐC THÚ Y – VIAQUINO 100 (100ml)
ĐẶC TRỊ HEN GÀ CRD, CCRD, TIÊU CHẢY