Dung dịch kháng sinh uống

THUỐC THÚ Y – VIAQUINO 25
THUỐC THÚ Y – VIAQUINO 25
ĐẶC TRỊ PHÂN NHỚT VÀNG, PHÓ THƯƠNG HÀN GHÉP CẦU TRÙNG HEO.
THUỐC THÚ Y – VIAQUINO 100
THUỐC THÚ Y – VIAQUINO 100
ĐẶC TRỊ HEN GÀ CRD, CCRD, TIÊU CHẢY
THUỐC THÚ Y – AZ.FLOTEC 25
THUỐC THÚ Y – AZ.FLOTEC 25
ĐẶC TRỊ ORT, CRD, CRD GHÉP E.COLI, CRD GHÉP THƯƠNG HÀN
THUỐC THÚ Y – AZ.TIMICOSIN ORAL
THUỐC THÚ Y – AZ.TIMICOSIN ORAL
ĐẶC TRỊ CRD - HEN GÀ, HEN GHÉP E.COLI
THUỐC THÚ Y – CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN (AZ.QUINOTEC)
THUỐC THÚ Y – CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN (AZ.QUINOTEC)
ĐẶC TRỊ: CHƯỚNG DIỀU - KHÔ CHÂN (GÀ - VỊT - NGAN- CÚT)
THUỐC THÚ Y – SPOLYMYCIN
THUỐC THÚ Y – SPOLYMYCIN
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN TRẮNG HEO CON, GÀ, VỊT TOI
THUỐC THÚ Y – AZ QUINOTEC Oral
THUỐC THÚ Y – AZ QUINOTEC Oral
CHUYÊN TRỊ VỊT: E.COLI KÉO MÀNG - BẠI HUYẾT; HEN (CRD), HEN GHÉP E.COLI (CCRD)