Thuốc bột kháng sinh uống, trộn thức ăn

THUỐC THÚ Y VIA DONALD
THUỐC THÚ Y VIA DONALD
ĐẶC TRỊ GÀ RÙ - GÀ TOI
THUỐC THÚ Y – ÚM GIA CẦM VIA
THUỐC THÚ Y – ÚM GIA CẦM VIA
SẢN PHẨM ĐẶC CHẾ DÙNG CHO GIA CẦM NON ĂN KHOẺ LỚN NHANH, MAU TIÊU LÒNG ĐỎ.  TRỊ TIÊU CHẢY, HEN KHÒ KHÈ.
THUỐC THÚ Y SANFO.GENTADOX
THUỐC THÚ Y SANFO.GENTADOX
ĐẶC TRỊ BỆNH CRD - KHÒ KHÈ, HO SUYỄN, TIÊU CHẢY
THUỐC THÚ Y AZ-MOXY 50S
THUỐC THÚ Y AZ-MOXY 50S
ĐẶC TRỊ BỆNH DO E.COLI, CORYZA, TỤ HUYẾT TRÙNG, BỆN CORYZA GHÉP CRD
THUỐC THÚ Y AMPI-COLI (GOLD)
THUỐC THÚ Y AMPI-COLI (GOLD)
ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, TOI RÙ, HEN KHẸC
THUỐC THÚ Y VIA.DOXY-200
THUỐC THÚ Y VIA.DOXY-200
ĐẶC TRỊ CRD - HEN GÀ, HO SUYỄN TRÊN HEO
THUỐC THÚ Y SANFO.TIAMULIN
THUỐC THÚ Y SANFO.TIAMULIN
ĐẶC TRỊ SUYỄN, HỒNG LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY
THUỐC THÚ Y MOXYCOLI NANO
THUỐC THÚ Y MOXYCOLI NANO
ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
THUỐC THÚ Y DOXYCOLI NANO
THUỐC THÚ Y DOXYCOLI NANO
ĐẶC TRỊ CRD - KHÒ KHÈ, CRD GHÉP ORT, SUYỄN HEO, VIÊM MÀNG PHỔI.
THUỐC THÚ Y COLISTIN 10% PREMIX
THUỐC THÚ Y COLISTIN 10% PREMIX
ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN XANH, BẠCH LỴ
THUỐC THÚ Y AZ.APRACIN 50
THUỐC THÚ Y AZ.APRACIN 50
ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, VIÊM PHỔI, E.COLI KÉO MÀNG, BẠI HUYẾT, TIÊU CHẢY NẶNG
THUỐC THÚ Y ACELEXIN GOLD
THUỐC THÚ Y ACELEXIN GOLD
ĐẶC TRỊ E.COLI KÉO MÀNG, BẠI HUYẾT, HEN KHẸC, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG