01

Hỗn dịch kháng sinh tiêm

THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA
Đặc trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng mô mềm
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA BÒ SỮA
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA BÒ SỮA
ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, MẤT SỮA, VIÊM ĐƯỜNG HÔ HA
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA (20ml)
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA (20ml)
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA (100ml)
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA (100ml)
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG
THUỐC THÚ Y – VIAMOXYL 15% LA (20 ml)
THUỐC THÚ Y – VIAMOXYL 15% LA (20 ml)
ĐẶC TRỊ BỆNH VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG
THUỐC THÚ Y – VIAMOXYL 15% LA (100 ml)
THUỐC THÚ Y – VIAMOXYL 15% LA (100 ml)
ĐẶC TRỊ BỆNH VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG
THUỐC THÚ Y – VIAMOX LA 20%
THUỐC THÚ Y – VIAMOX LA 20%
ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN (APP), SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA CẶP 30:70ml
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA CẶP 30:70ml
ĐẶC TRỊ ORT & E.COLI BẠI HUYẾT - KÉO MÀNG CORYZA, VIÊM MẮT TRÊN GÀ VỊT
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA CẶP 90:210ml
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA CẶP 90:210ml
ĐẶC TRỊ ORT & E.COLI BẠI HUYẾT - KÉO MÀNG CORYZA, VIÊM MẮT TRÊN GÀ VỊT
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO GV
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO GV
ĐẶC TRỊ ORT, CRD, E.COLI, NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRÊN GÀ, VỊT, NGAN
THUỐC THÚ Y – VIA.GENTAMOX (20ml)
THUỐC THÚ Y – VIA.GENTAMOX (20ml)
Đặc trị nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung
THUỐC THÚ Y – VIA.GENTAMOX (100ml)
THUỐC THÚ Y – VIA.GENTAMOX (100ml)
Đặc trị nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung