Hỗn dịch kháng sinh tiêm

THUỐC THÚ Y – OXYFEN LA
THUỐC THÚ Y – OXYFEN LA
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, SUYỄN HEO, TỤ HUYẾT TRÙNG, SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
THUỐC THÚ Y – CEFEM LA
THUỐC THÚ Y – CEFEM LA
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, SUYỄN HEO, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, ORT, E.COLI KÉO MÀNG
THUỐC THÚ Y ACEFA S LA
THUỐC THÚ Y ACEFA S LA
KHÁNG SINH THẾ HỆ MỚI - ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, SUYỄN HEO, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, ORT, E.COLI KÉO MÀNG
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA
Đặc trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng mô mềm
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA BÒ SỮA
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA BÒ SỮA
ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, MẤT SỮA, VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO LA
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG
THUỐC THÚ Y – VIAMOXYL 15% LA
THUỐC THÚ Y – VIAMOXYL 15% LA
ĐẶC TRỊ BỆNH VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, NHIỄM KHUẨN KẾ PHÁT HEO TAI XANH-SỐT ĐỎ
THUỐC THÚ Y – VIAMOX LA 20%
THUỐC THÚ Y – VIAMOX LA 20%
ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN (APP), SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA CẶP 30:70ml
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA CẶP 30:70ml
ĐẶC TRỊ ORT & E.COLI BẠI HUYẾT - KÉO MÀNG CORYZA, VIÊM MẮT TRÊN GÀ VỊT
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA CẶP 90:210ml
THUỐC THÚ Y – AZ.CEPTY 100 LA CẶP 90:210ml
ĐẶC TRỊ ORT & E.COLI BẠI HUYẾT - KÉO MÀNG CORYZA, VIÊM MẮT TRÊN GÀ VỊT
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO GV
THUỐC THÚ Y – CEFTIKETO GV
ĐẶC TRỊ ORT, CRD, E.COLI, NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRÊN GÀ, VỊT, NGAN
THUỐC THÚ Y – VIA.GENTAMOX
THUỐC THÚ Y – VIA.GENTAMOX
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, TỤ HUYẾT TRÙNG