01

Dung dịch kháng sinh tiêm

THUỐC THÚ Y – TILTYL
THUỐC THÚ Y – TILTYL
ĐẶC TRỊ BỆNH TRÊN HEO, VIÊM HỒI TRÀNG, SUYỄN, HỒNG LỴ
THUỐC THÚ Y METHOCIN GIA SÚC (NHÃN VÀNG)
THUỐC THÚ Y METHOCIN GIA SÚC (NHÃN VÀNG)
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN NHỚT VÀNG, MÀU BÙN, PHÂN LẪN MÁU TƯƠI
THUỐC THÚ Y METHOCIN (ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIÊU HOÁ)
THUỐC THÚ Y METHOCIN (ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIÊU HOÁ)
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN NHỚT VÀNG, MÀU BÙN, PHÂN LẪN MÁU TƯƠI
THUỐC THÚ Y – AZ.FLO-DOXY
THUỐC THÚ Y – AZ.FLO-DOXY
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI HO SUYỄN - TIÊU CHẢY - LEPTO
THUỐC THÚ Y – AZORO LA (20ml)
THUỐC THÚ Y – AZORO LA (20ml)
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, SỐT ĐỎ BỎ ĂN, SƯNG PHÙ ĐẦU, TIÊU CHẢY, PHÓ THƯƠNG HÀN, E.COLI 
THUỐC THÚ Y – AZORO LA (100ml)
THUỐC THÚ Y – AZORO LA (100ml)
ĐẶC TRỊ PHÓ THƯƠNG HÀN, TIÊU CHẢY NẶNG - PHÂN NHỚT VÀNG - E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG
THUỐC THÚ Y – CHLOTERASON (10ml)
THUỐC THÚ Y – CHLOTERASON (10ml)
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY - KIẾT LỴ, SƯNG PHÙ ĐẦU
THUỐC THÚ Y – CHLOTERASON (100ml)
THUỐC THÚ Y – CHLOTERASON (100ml)
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY - KIẾT LỴ, SƯNG PHÙ ĐẦU
THUỐC THÚ Y – FOTYKET ORT
THUỐC THÚ Y – FOTYKET ORT
ĐẶC TRỊ ORT, CRD, VIÊM PHỔI, VIÊM KHỚP
THUỐC THÚ Y – GENTAMAX
THUỐC THÚ Y – GENTAMAX
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM PHẾ QUẢN, VIÊM TIẾT NIỆU
THUỐC THÚ Y – LINCOMAX
THUỐC THÚ Y – LINCOMAX
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM KHỚP, NHIỄM TRÙNG CÓ MỦ, NHIỄM TRÙNG HUYẾT